Súlyos munkabaleset – Veled is megtörténhet

Nem kellemes téma, de beszélnünk kell róla. Hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy velünk ez sosem történhet meg, mi sebezhetetlenek vagyunk. De a valóságban a rossz dolgok egy pillanat alatt következnek be. Súlyos munkabaleset is bárkivel előfordulhat, de az esélye csökkenthető, ha a munkavállaló is és a munkáltató is törekszik a megelőzésre.

A munkahelyi baleset fogalmáról, és jogszabályi hátteréről korábban már részletesen írtam. Törvényi előírás alapján a munkáltató felelős az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés körülményeit megvalósítani, de a munkavállaló is sokat tehet a munkahelyi balesetek megelőzése érdekében.

No de miért kell a súlyos munkabalesetekről külön is szót ejteni? Több oka van: egyrészt a törvény is külön kategóriaként kezeli, másrészt sokkal súlyosabbak a következmények, a sérültet és a munkáltatót tekintve egyaránt.

Mi a súlyos munkabaleset?

Az 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről alapján súlyos az a munkabaleset (bányászati munkabaleset), amely:

a) a sérült halálát (halálos munkabaleset az a baleset is, amelynek bekövetkezésétől számított egy éven belül a sérült orvosi szakvélemény szerint a balesettel összefüggésben életét vesztette), magzata vagy újszülöttje halálát, önálló életvezetését gátló maradandó károsodását;

b) valamely érzékszerv, érzékelőképesség, illetve a reprodukciós képesség elvesztését vagy jelentős mértékű károsodását okozta;

c) orvosi vélemény szerint életveszélyes sérülést, egészségkárosodást;

d) hüvelykujj vagy kéz, láb két vagy több ujja nagyobb részének elvesztését, továbbá ennél súlyosabb csonkulást okozott, illetve;

e) beszélőképesség elvesztését vagy feltűnő eltorzulást, bénulást, illetőleg elmezavart okozott.

Statisztika a súlyos munkabalesetekről

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Munkavédelmi Főosztálya minden év elején elkészíti az előző év munkabaleseteire vonatkozó statisztikai jelentést. A statisztika a feldolgozott munkabaleseti jegyzőkönyvek alapján készül, így a súlyos munkabaleseteket tekintve lehetnek pontatlanságok a hosszan elhúzódó kivizsgálások, vagy jogi viták miatt, de bizonyos következtetéseket így is le lehet vonni az adatokból.

2021-ben 159 súlyos és 230 csonkulásos, 2020-ban 158 súlyos, és 213 csonkulásos kimenetelű baleset történt. Miközben 2019-ig évről évre folyamatosan emelkedett a súlyos munkabalesetek száma, az elmúlt két évben csökkenés figyelhető meg.

A súlyos munkabaleseti esetszámok csökkenése örvendetes, de nem gondolom, hogy a drasztikus visszaesés a körültekintőbb munkavédelem következménye lenne. Sokkal inkább magyarázható a Coronavírus járvánnyal, hisz sok munkahely áttért távmunkára, vagy csökkentette a kapacitását.

A munkahelyi balesetek statisztika szerint a legveszélyeztetetteb ágazatok az építőipar, a mező- és erdőgazdaság, valamint a gép- és feldolgozóipar.

A legjobban veszélyeztetett ágazat az építőipar

Halálos kimenetelű munkabalesetek 2021-ben

Míg 2020-ban 64 ember vesztette életét munkahelyi balesetben, 2021-ben ez a szám 84, ami szinte azonos a 2019-es esetszámmal. A számok mögött azonban emberek, családok állnak. Mivel minden élet számít, a 84 haláleset éppen 84-el több, mint amennyinek lennie kellene.

Elkerülhetőek lettek volna ezek az esetek? Többnyire igen. A legtöbb esetben a munkavédelmi szabályok áthágása és a védőfelszerelések mellőzése okoz halálos balesetet. Az IFM Munkavédelmi Főosztálya minden olyan munkabaleseti esetleírást közre ad, amelyből a munkavállalók is, és a munkáltatók is okulhatnak. Minden esetleírásban világosan látszik, hogy vagy a munkáltató nem tett meg mindent a biztonságos munkahely kialakítása érdekében, vagy a munkavállalók nem foglalkoztak az utasításokkal.

A kisvállalkozásoknál gyakoribb a súlyos munkabaleset

A súlyos munkabalesetek számát tekintve a legrosszabb a helyzet az 50 fő alatti munkavállalót foglalkoztató vállalkozásoknál. Tapasztalataim szerint ez az a kategória, ahol a cégvezetők leginkább szeretnék kikerülni a munkavédelmi kötelezettségeik betartását, többnyire költségmegtakarítás címén.

Munkáltatói létszám:Súlyos munkabalesetHalálos munkabalesetCsonkulásos munkabaleset
1-9 fő foglalkoztatott74 (47%)40 (48%)49 (21%)
10-49 fő foglalkoztatott45 (28%)22 (26%)90 (39%)
Kisvállalkozásoknál előforduló súlyos munkabalesetek száma, és aránya az össz adatokhoz képest 2021-ben

Rendszeresen hallom kisvállalkozások cégvezetőitől, hogy most nem költ a munkavédelemre, mert pandémia van, nála nem kell oktatni a dolgozókat, mert nem folyik veszélyes tevékenység, neki nincs szüksége kockázatértékelésre, mert semmi kockázat nincs nála, és még sorolhatnám a munkavédelemmel kapcsolatos tévhiteket és kifogásokat. Mindeközben a súlyos munkabalesetek 75%-a, a halálos kimenetelű munkabaleseteknek pedig a 74%-a kisvállalkozásoknál történik.

Gyakran tapasztalom, hogy a kisvállalkozók egy része nem is akar megfelelni a törvényi kötelezettségeinek, hanem kiskapukat, trükköket, kibúvókat keres. Számtalan telefonhívást kapok, hogy mennyiért írnék alá ilyen-olyan dokumentumot, mert hatósági ellenőrzése lesz pár nap múlva. Néhány mondatos beszélgetés után kiderül, hogy kölcsönkért, vagy évek óta lejárt dokumentumokról van szó, és az egész vállalkozás munkavédelme több sebből vérzik.

Az ilyen megkeresések során megpróbálom a cégvezetőt korrektül tájékoztatni, hogy a munkavédelmi szakemberek nem aláírnak, hanem feltárják a munkavédelmi hiányosságokat, és felkészítik a vállalkozást, hogy megfeleljenek a biztonságos munkavégzés feltételeinek. Sajnos elég gyakran süket fülekre találok.

Számtalan esetben keresnek akkor is, amikor már bekövetkezett a baj. A cégvezetők sokszor nincsenek tisztában sem a munkabaleset fogalmával, sem a kivizsgálási kötelezettség menetével.

De nem csak a cégtulajdonosok, hanem a dolgozók sem veszik komolyan a munkavédelmet, főleg, ha a vezetőségtől is ezt a hozzáállást látják. Többnyire nem figyelnek a munkavédelmi oktatásokon, a munkaterületeken a sarokba vágják a védőfelszereléseket, vagy nem a munkahelyi előírások alapján dolgoznak.

Sok a súlyos munkabaleset az erdőgazdálkodásban

A súlyos munkabalesetek következményei

Minden munkabalesetnek vannak következményei, anyagi, egészségi és pszichés szempontból egyaránt, de egy súlyos, esetleg halálos munkabaleset családokat tehet tönkre egy egész életre. A cégtulajdonosok sokszor üres frázisnak gondolják, főleg ha egy munkavédelmis szájából hallják, hogy egyszerűbb a megelőzés, jobb folyamatosan felszínen tartani a munkahelyi biztonságot, mint utólag kapkodni, de akkor értik meg igazán, amikor szembesülnek a problémával.

Szankciók súlyos munkabaleset esetén

 • Munkavédelmi bírság a munkáltatóval szemben. Minél több szabálytalanságra derül fény, minél súlyosabb baleset történt, annál magasabb a bírság összege.
 • Közigazgatási bírság azzal a természetes személlyel szemben, aki a biztonságos munkavégzésre vonatkozó szabályokat megszegi.
 • Tevékenység felfüggesztése.
 • Büntetőjogi felelősségre vonás – amennyiben bűncselekmény is megállapítható.
 • Kártérítési felelősség – amennyiben a munkáltató felelőssége egy munkabalesetben megállapítható, akkor kártérítési felelősség terheli. A kártérítés lehet vagyoninem vagyoni, és/vagy járadék jellegű.
 • Megtérítési kötelezettség – a munkáltató köteles megtéríteni az egészségbiztosítás ellátásainak költségeit az egészségbiztosító felé, ha a balesetet annak következtében alakult ki, hogy nem tett eleget a munkavédelmi szabályokban foglalt kötelezettségeinek.

Pénzben nem mérhető következmények

 • Családtag elvesztése.
 • Tartós, vagy maradandó egészségkárosodás.
 • Lelki traumák, mely nem csak a balesetet elszenvedettnél jelentkezik, hanem kollégáknál, munkáltatónál egyaránt.
 • Egy egész életet végigkísérő lelkiismeret furdalás.
 • Munkáltató megítélése, rossz hírneve.

Munkahelyi Balesetek Nemzetközi Gyásznapja

1996. óta április 28-a a munkahelyi balesetekben elhunytak nemzetközi gyásznapja. A megemlékezés arra világít rá, hogy világszerte milliók dolgoznak veszélyes munkakörülmények között, százezrek halnak meg a munkahelyükön, így fontos lenne a megelőzésre nagyobb hangsúlyt fektetni.


Szeretném felhívni a figyelmet, hogy a fenti tájékoztató figyelemfelkeltő jelleggel készült, és nem teljes körűen részletezi a súlyos munkabalesetekkel kapcsolatos tudnivalókat.

Egy súlyos munkabaleset szankciói sokkal többe kerülnek, mint a megelőzés. Ne bízza a szerencsére, konzultáljon szakemberrel!