Munkahelyi biztonsági intézkedés koronavírus idején

Tudom, már a vízcsapból is koronavírus folyik ( bár remélem nem), de az elmúlt napok tapasztalata alapján nem lehet elégszer beszélni róla. Munkavédelmi szakemberként főleg azt járom körbe, hogy milyen biztonsági intézkedés szükséges a munkahelyeken, illetve mi az, amit a munkáltató és a munkavállaló tegyen (vagy ne tegyen) a jelenlegi krízis idején.


Bejegyzésem 2020. március 18-án készült, így elképzelhető, hogy a későbbiekben a folyamatos változások miatt – részben, vagy egészben – aktualitását veszti, amiért felelősséget nem vállalok. Igyekszem a cikket a lehetőségekhez képes frissíteni.


Az utóbbi időben egyre több tanácstalan telefonhívást kapok, többnyire cégvezetőktől, hogy mi most a teendő munkavédelmi szempontból, milyen biztonsági intézkedés a legcélszerűbb koronavírus idején. A bizonytalanság érthető, hisz mégis csak egy világméretű veszélyes járványról beszélünk, amire Magyarországon évtizedek óta nem volt példa.

Miről NEM fog szólni ez a cikk

Először is szeretném leszögezni, hogy nem vagyok járványügyi szakértő. Ebben a helyzetben a fölösleges információk, főleg ha nem hiteles forrásból származnak, többet ártanak, mint használnak, így ebben a cikkben biztosan NEM lesz szó:

A biztonsági intézkedés alapja: tájékozódás hiteles forrásból

Önnek is azt ajánlom, hogy ne dőljön be a közösségi médiákban, és a lájkvadász oldalakon összeollózott hatásvadász cikkeknek. Az online térben mindenki szakértőnek tartja magát, de az éles helyzet komolyabb hozzáállást igényel. A döntéshozatalhoz szükséges információkat csakis hiteles forrásból szerezze be, szóbeszédre ne alapozzon stratégiai döntéseket.

Honnan érdemes tájékozódni?

Biztonsági intézkedés a jog eszközeivel

A helyzet komplexitása, a folyamatos változások és az esetek egyedisége miatt ebben a cikkben arra sem vállalkozom, hogy kiragadott jogszabályi idézetekkel adjak tanácsot a cégvezetőknek a jelen helyzet rendezésére. Mint korábban is említettem, egy tévesen értelmezett információ most többet árt, mint használ. A járványtól függetlenül is érvényben lévő munkavédelmi jogszabályokat itt megtalálhatja.

A Nemzeti Népegészségügyi Központ honlapján tanácsok, tájékoztatók olvashatók, néhány ágazatra specializálva, a COVID-19 fertőzés megelőzése érdekében. Mint pl. élelmiszer előállító, forgalmazó és/vagy házhoz szállító létesítmények üzemeltetői részére. (Frissítve 2020. április 24.)

A magyar kormány gazdaságmentő intézkedések bevezetésén is dolgozik, melyek a cikk megjelenésekor még nincsenek pontosítva, de bizonyára könnyíteni fogják a vállalkozások helyzetét, ezáltal a belső folyamatok szabályozását is. (Frissítés 2020-04-24: cikkem meglenenése óta a magyar gazdaságmentő intézkedések több részletben láttak napvilágot, némelyik már a megjelenés után módosult is. A változások a Magyar Közlönyben nyomon követhetőek. Cikkemnek nem célja a gazdasági mentőcsomagok részletezése.)

Azt javaslom, hogy azok a munkáltatók, akik az intézkedéseiket maximálisan alá akarják támasztani jogi passzusokkal, mindenképpen forduljanak jogászhoz. Természetesen a jogszabályi megfelelőség nagyon fontos dolog és senkit nem bíztatok arra, hogy azokat áthágja. Azonban egy vészhelyzet esetén sokszor kormányzati szinten is hoznak olyan rendeleteket, melyek az eddig megszokottakat felülírják, mint pl. a nyitva tartás korlátozása, stb.

A munkáltató biztonsági intézkedései – nem lehet általánosítani

Mint munkáltatónak, törvény által előírt kötelezettsége, hogy a biztonságos munkavégzés feltételeit a munkahelyen megteremtse. Ez akkor is érvényes, ha nincs járványveszély, de jelen helyzetben még fokozottabban.

Önnek, mint munkáltatónak, fel kell tudnia mérni, hogy milyen biztonsági intézkedéseket tud megtenni annak érdekében, hogy a munkavállalókra eső kockázatot csökkentse. Általánosítani nem lehet, hisz az óvintézkedések mértéke függ:

 • A vállalkozás tevékenységi körétől – másképp kell döntenie egy élelmiszerbolt tulajdonosának, mint pl. egy nyári táborokat szervező vállalkozásnak.
 • A vállalkozás méretétől – több száz főt foglalkoztató cég menedzsmentje másképp állít fel stratégiát, mint egy családi vállalkozás.
 • A vállalkozás gazdasági stabilitásától – más döntéseket tud hozni egy stabil, tartalékokkal rendelkező, tőkeerős cég, mint egy hitellel terhelt, egyik napról a másikra élő kényszervállalkozás.

Biztonsági intézkedés józan paraszti ésszel is

Önt, mint munkáltatót, arra ösztönzöm, hogy a jogszabályok mellett most vegye elő a józan paraszti eszét is, hisz a járványhelyzet által produkált esetekre nem mindig talál rendeletet, vagy előírást. Nézzünk néhány javaslatot, ami nem a paragrafusoktól, hanem az Ön ítélőképességétől, emberségétől függ:

 • Munkavégzés otthonról – ha csak egy kis esélye is van annak, hogy a munkavállaló otthonról is el tudja látni a halaszthatatlan feladatokat, akkor ne késlekedjen, engedje meg nekik.
 • Rugalmas munkaidő bevezetése – ahol lehet, biztosítsa a rugalmas munkaidőt a dolgozói számára. Így pl. a szülők meg tudják oldani a gyermekeik felügyeletét a nagyszülők bevonása nélkül. Ha bizonyos munkakörökben mindegy, hogy hajnalban van elvégezve a feladat, vagy késő este, akkor ne ragaszkodjon a hivatalos munkaidőhöz.
 • A tevékenység átmeneti szüneteltetése – amennyiben olyan tevékenységet végez, ami 2-3 hetes kiesés után bepótolható, akkor Önnek is jobb egy leállás. Ez idő alatt sok minden tisztázódhat, új szabályozások léphetnek érvénybe, így higgadtabban tud döntéseket hozni a későbbiekre.
 • Szabadság kiadása – igaz, a munkavállalók nem igazán örülnek, ha a munkáltató rendelkezik a szabadságukkal, de ebben a helyzetben lehet ez az egyetlen ésszerű lehetőség.
 • A veszélyeztetettebb munkavállalók védelme – a biztonsági intézkedés különösen fontos a gyermeküket egyedül nevelő szülők, idősebb, vagy valamilyen betegséggel küzdő munkavállalók esetén. A legjobb ezen dolgozók átmeneti felmentése a munka alól, vagy távmunkában foglalkoztatása. Az átmeneti kiesés később megtérül, amint ezek a dolgozók biztonságosan vissza tudnak térni a munkájukba.
 • A „fronton” lévő dolgozók tehermentesítése – védőfelszerelések, higiéniai eszközök beszerzése szükséges mennyiségben, az ügyfelekkel való érintkezés, ezáltal a megfertőződési lehetőség csökkentése, a zárt térbe beengedett ügyfelek számának drasztikus csökkentése, stb.

A munkáltató jogos elvárása koronavírus idején munkavállalóitól

Természetesen a feladatok és a kötelezettségek nem csak a munkáltatót terhelik, hanem a munkavállalót is. Ön, mint munkáltató, jogosan várja el dolgozóitól, hogy a nehéz helyzetben együttműködjenek Önnel. Azonban ne feltételezze azt, hogy tudja is mindenki magától. Az alábbiakban felsoroltakat érdemes a munkavállalói felé szóban és írásban is kommunikálni, így a félreértések kockázata csökken.

 • A munkavállaló köteles a munkáltatót bármilyen változás esetén azonnal tájékoztatni, különös tekintettel az egészségi állapotában bekövetkezett változásról, a családban, vagy a közvetlen környezetben történt megbetegedésekről vagy karanténról.
 • A munkavállaló vészhelyzet esetén köteles adatot szolgáltatni a munkaidőn kívüli tevékenységéről is, különösen az utazásairól, amennyiben a munkáltató ez ügyben informálódik. Természetesen mindez csakis az adatvédelmi előírások betartásával történhet.
 • A munkavállaló köteles a munkáltató döntéseit elfogadni, és a biztonsági intézkedéseket betartani. A munkáltatói érdekek nem minden esetben egyeznek meg a munkavállalói érdekekkel, de ez járványon kívüli időszakban is így van. Ha azonban a munkáltatói döntések a helyzethez képest racionálisak, akkor a munkavállalónak ezeket akkor is el kell fogadnia, ha neki személy szerint nem tetszenek.
 • A munkavállaló a fokozott higiéniai előírásokat köteles betartani.
 • A munkavállaló köteles munkában megjelenni, amennyiben rendkívüli, igazolt események nem akadályozzák. Csak az, hogy valaki fél a megbetegedéstől, nem jogosítja fel arra, hogy ne menjen be dolgozni.
 • A munkavállaló köteles mindenben együttműködni a munkáltatóval, az előírt tájékoztatásokat megismerni és az abban leírtakat alkalmazni.
 • A munkavállaló köteles tájékoztatni a munkáltatót a munkahelyen tapasztalt bármilyen rendellenességről, ami a járvány terjedéséhez hozzájárulhat.

Munkavállaló jogai járvány esetén

A munkavédelmi törvény alapján a munkavállalónak joga van az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkakörülményekhez. Hogyan lehet ezt a jelen helyzetre értelmezni? Természetesen lehetetlent nem kívánhat a munkavállaló, hisz a munkáltató sem mindenható. A főnök sem tudja 100%-osan távol tartani a vírust a munkahelytől, de bizonyos óvintézkedésekkel csökkentheti a rizikót. Így a munkavállalók joggal várhatják el az alábbiakat.

 • Megfelelő kommunikáció – a munkáltató adjon folyamatos tájékoztatást a kialakult helyzetről és az érvénybe lépett változásokról. Fontos, hogy mindenki hiteles forrásból informálódjon, nem pedig az egymás közötti folyosói sutyorgásból.  
 • Megfelelő higiéniai körülmények – a szükséges kézfertőtlenítők, papírtörlők, álljanak rendelkezésre. Fokozottabb takarítás és fertőtlenítés történjen a munkahely egész területén, különös tekintettel a mosdókra, és az étkező helyekre.
 • Munkavállalók védelme a személyes kapcsolatok csökkentésével – a munkáltató csökkentse, vagy ha lehetséges, teljesen szüntesse meg a személyes ügyfélkapcsolatokat, helyette telefonos, vagy online ügyintézést vezessen be. Ahol ez nem lehetséges, ott az egyidejűleg egy légtérben tartózkodó ügyfelek számának csökkentésével, és az ügyfeleknek is biztosított kézfertőtlenítési lehetőséggel csökkentse a fertőzés kockázatát.
 • A szükséges védőfelszerelések biztosítása – mindez járványon kívüli időszakban is fontos, de ha valaki olyan munkakörben dolgozik, ahol a fertőzésveszély kockázata magas, ott speciális védőfelszerelések használatát kell biztosítani. Megjegyzem, ez jelenleg az egyik legnehezebb feladat, hisz nem áll az országban rendelkezésre elegendő mennyiségű arcmaszk, ami a vírus kiszűrésére is alkalmas.
 • Amennyiben az egészséges és biztonságos munkakörülmények feltételei nem biztosítottak, akkor a munkavállalónak joga van a munkavégzést megtagadni. Ez nem azt jelenti, hogy a dolgozó be sem megy a munkahelyre, hanem a munkahelyen, munkára képes állapotban kell megvárnia a munkáltató döntését. Csak ebben az esetben jogosult munkabérre.

Annyi biztos, hogy semmi nem biztos

Közhelynek számít, de ebben az időszakban semmi nem biztos. A helyzet napról napra változik. Amit ma mondunk, az lehet, holnapra érvényét veszíti, amit ma felállítunk, mint stratégia, holnapra keresztbehúzza valami rendkívüli esemény. Ezért ebben az időszakban kiemelten fontos a rugalmasság, a tájékozottság, a folyamatos kommunikáció és az együttműködés.

A sikeres vállalkozás kulcsa az elégedett dolgozó

„Adj többet, mint amennyit elvárnak tőled, és ezt örömmel tedd” …tartja a mondás. Ez igaz a jelenlegi krízishelyzetre is. A bizonytalanság és a jövőtől való félelem az emberekben hamar eluralkodik. Ha azonban a dolgozók azt tapasztalják, hogy a munkáltató mindent megtesz a munkahelyek megmentése és a dolgozók egészsége érdekében, a munkáltató is számíthat majd a munkavállalóira a krízis utáni újjáépítésben.